BAO THANH THIÊN - Thanh Long Châu [Tập 5/6]


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

* Các diễn viên tham gia trong phim:KIM SIÊU QUẦN.................................. Bao Thanh Thiên

HÀ GIA KINH........................................ Triển Chiêu

PHẠM HỒNG HIÊN............................ Công Tôn Sách

CAO NIỆM QUỐC............................... Vương Triều

LƯU VIỆT ĐỊNH.................................. Mã Hán

DƯƠNG HÙNG.................................. Trương Long

ĐẶNG TRƯỜNG SÂM................. ...... Triệu Hổ

TRIỆU THỤ HẢI.................................. Nhạc Thiên Thù

TẬP LIÊN ÂN....................................... Nhiếp Tiểu Hồng

DƯ KẾ KHỔNG.................................. Hà Khiêm

CỐ QUÁN TRUNG............................. Vương Cán

TÀO KIỆN............................................. Vương Thừa Tướng

ĐỖ MÃN SINH..................................... Bàng Thái Sư

HỘI Á QUÂN........................................ Thái Hậu

THI VŨ.................................................. Tống Nhân Tông

LONG LONG....................................... Bát Hiền Vương

LƯU TÚ VĂN....................................... Nhiếp Mẫu

ĐẶNG NGHI PHẤN....................... ..... Nhiếp Tiểu ĐìnhĐạo diễn: TÔN THỤ BỒI* Link download: http://www.megaupload.com/?d=HNYB3017 .


JOIN QUIZGROUP PARTNER PROGRAM: http://join.quizgroup.com/ .