24. Trích đoạn Cải Lương Hồ Quãng LƯU KIM ĐÍNH CHIÊU PHU - Thi Mai_Lý Kim Thành


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

http://casithimai.e-monsite.com/

Ban Văn Nghệ Linh Sơn cúng dường chương trình Văn Nghệ mừng Đại Lễ Vu Lan tổ chức ngày 22-08-2010 tại Chùa Tùng Lâm - Limoges.

http://casithimai.e-monsite.com/