lũ ngu vào thăm con mất dạy phản động Bùi Hằng gây sự với CA bảo vệ


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

Bọn này vào thăm Bùi Hằng nhưng thái độ rất khó chịu,gây sự với anh Công An.Quay phim,chụp ảnh lại đã thế còn bắt lỗi việc anh CA vung tay rất thấp trong khi bọn họ lớn lối ,lấn át,chỉ thằng tay vào mặt anh CA ăn nói với thái độ thiếu hợp tác.Mà nhân sĩ trí thức gì lại thần tượng con mụ mất dạy Bùi Hằng vậy

Continue: