chim trắng mồ côi (nhạc chế gõ bo)


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

Chim Trắng Mồ Côi (Chế)
Tình yêu ai lấy đem ra đùa
Anh kíp tù em quay bước bỏ đi
Ngày nào em hứa bao nhiêu điều
Đâu cóa gì làm mình xa nhau
Vì ai anh lấy 2 năm tù
Lao lí buồn sao ko thấy hồi âm
Mình anh ôm đắng cai trong tù
Nơi đô thành sao em nỡ sang thuyền
Không ai gieo cái cảnh
Sống cho cái thân lao tù
Hai năm có là bao, sao đành way gót đổi lấy cái cao sang
Lao lý buồn trong đêm thâu vắng vẻ
Khung sắt xung quanh bao nỗi ưu sầu
Em nỡ đành wên đi bao dĩ vãng
Ỡ Tống Lê Chân anh nhớ nhớ em nhiều
Ơ.....mai mốt giàu sang em đi về nơi phương khác
Lao lý mình anh anh chúc fúc cho nàng
Đời mấy ai mấy ai giữ câu chung tình
Giờ giết anh ỡ Mỹ Phước - Tiền Giang
Gió....gió mưa nắng từng đêm thương người con gái
Tham phú giàu sang em bán cái thân mình
Rồi đến khi thân xác nóa phai tàn
Ai đoán đưa nàng khi nàng tàn phai
Lao lý đêm buồn anh vẫn đợi chờ em....
=================================