ตอนที่ 8 หารยาว


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

เนื้อหาของวิดีโอนี้ถูกสรุปไว้ที่ http://www.mathsmethod.com/speedup-divide-2.php

เชิญฝึกคิดเลขเร็วที่ http://www.virtual-exam.com/games.php ที่นี่เป็น "ห้องเกม" ประกอบด้วยเกมที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ฝึกคิดเลขเร็ว ตัวเกมเป็นครูฝึกทำหน้าที่สร้างโจทย์เลขและตรวจคำตอบ สามารถกำหนดระดับความยากง่ายของโจทย์เพื่อให้เหมาะกับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยม

ห้องสอบเสมือนจริง http://www.virtual-exam.com ที่นี่เป็นแหล่งรวมข้อสอบพร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด เปิดโอกาสให้ันักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบในสภาพเหมือนนั่งทำข้อสอบในห้องสอบ เพื่อหาจุดบกพร่องของตัวเองแล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง

เชิญกวดวิชาคณิตศาสตร์ online ฟรีที่ http://www.MathsMethod.com เข้าเรียนฟรีได้จากทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่มีวิดีโอคลิปสอนคณิตศาสตร์เรื่องยากให้เข้าใจง่าย
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นที่ https://www.facebook.com/MathsMethod

Continue: