อ.ทองมาธรรมศาสตร์4


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

วันที่ 18 สิงหาคม 2555 อาจารย์ทอง ธรรมดา มาบรรยาเรื่องคนรุ่นใหม่จะเข้าสู่ภาคการเกษตรได้อย่างไร ในงาน ครบรอบ 5 ปี พลังงานทดแทนสัญจร ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโลโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต

Continue: