เดี่ยวซออู้เพลงนางครวญ 3 ชั้น


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

น้องโอม บุญญสิทธิ์ ยังสุข โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี
เดี่ยวซออู้ ฝึกสอนโดยครูนาย (นายวิโรจน์ สุภาลูน)