ละครนอก เรื่องมณีพิชัย ตอนยอพระกลิ่นกินแมว 2


  • Likes

  • Views
    0
  • Shares

การแสดงละครนอก ประกอบการเสวนาเรื่อง ย้อนรอยดนตรีมณีพิชัย
โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย รุ่นที่ ๓
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
นำแสดงโดย ดร.รัจนา พวงประยงค์ (ศิลปินแห่งชาติ),นายธีรเดช กลิ่นจันทร์
และนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

Continue: